Patton Kamado 15 inch. Premium – EAN 8712024102425

Patton Kamado 15 inch. Premium - EAN 8712024102425