Patton Kamado 16 inch. Premium – EAN 8712024101077

Patton Kamado 16 inch. Premium - EAN 8712024101077