Cookies helpen om je een optimale bezoekerservaring te bieden bij het bezoek aan onze websites. Petsplace maakt op de website gebruik van cookies, waarbij wij jouw surfgedrag meten om je beter van dienst te kunnen zijn en de websites te kunnen verbeteren. Op deze wijze kunnen wij aan jou persoonlijke relevante aanbiedingen doen en voor jou interessante advertenties plaatsen. Derde partijen plaatsen ook cookies op onze websites. Cookies van derde partijen zijn nodig om filmpjes te kunnen tonen op onze websites of om te zorgen dat jij informatie kunt delen op social media. Door op “Akkoord” te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website ga je hiermee akkoord.
Lees meer informatie in onze Privacy verklaringAkkoord

Disclaimer en privacy

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle activiteiten die worden ontplooid binnen de IJsvogel Holding B.V. Deze holding bestaat uit de volgende rechtspersonen:

- Petsplace.com B.V.

- IJsvogel Retail B.V.

- Pets Place Boerenbond Retail B.V.

Dit is de website van: Petsplace.com B.V. , inschrijvingsnummer bij de

Kamer van Koophandel is 31035932,

BTW-nummer is NL 009917718 B01

Hierna gezamenlijk te noemen: “PETS PLACE”.

E-mailadres: [email protected]

Telefoonnummer: 0318 759 259 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)

Voor zakelijke doeleinden bel: 0318 – 759 200

Bedrijfsadres: Galvanistraat 100, 6716 AE EDE

Postadres: Postbus 4012, 6710 AE EDE

Wanneer je gebruiker bent van een van onze websites of diensten kunnen wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy en Cookie Policy.

Privacystatement

PETS PLACE belofte:

· Wij zijn zorgvuldig met je gegevens. Je kunt er op rekenen dat je gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet

· Wij verkopen je gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden

· Wij informeren je over het gebruik van je gegevens en bieden je mogelijkheden om je gegevens en de keuze die je ten aanzien van je privacy hebt gemaakt in te zien en aan te passen

· Jij bepaalt wat er met je gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die je ten aanzien van je privacy hebt gemaakt

· Je kunt op verzoek op ieder moment inzicht krijgen, wijzigingen aanvragen of de verwijdering aanvragen van alle gegevens die wij over jou hebben opgeslagen

Hoe verzamelen we je gegevens?

 • Bij bezoek aan (één van) onze Websites
 • Door het afdragen van gegevens (analoog of digitaal)
 • Bij het aanvragen van producten of diensten door jou als klant
 • Bij het aanmaken van een VIP Club account voor Pets Place en/of Boerenbond
 • Bij deelname aan de VIP Club voor Pets Place en/of Boerenbond
 • Het gebruik van de VIP Club pas
 • Bij gebruik van de applicatie ( hierna: “app”) van de VIP Club
 • Bij inschrijving voor nieuwsbrieven en e-mails
 • Bij gebruik van social mediakanalen zoals Facebook

Gegevens die je aan ons verstrekt

Wij verwerken je persoonsgegevens door het verlenen van onze diensten (bijvoorbeeld de gegevens die aan ons verstrekt worden via e-mail, telefoon, onze winkel, onze applicatie, ons VIP Club programma of tijdens een gesprek). De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

o (bedrijfs)naam;

o adres;

o postcode;

o woonplaats;

o land;

o telefoonnummer;

o geslacht;

o geboortedatum;

o e-mailadres;

o wachtwoord;

o betaalgegevens;

o koopgedrag;

o VIP Club pasgegevens;

o taalkeuze;

o dier- en/of tuinprofiel

Gegevens die we automatisch verzamelen:

Wanneer je (één van) onze website of apps bezoekt, verzamelen we automatisch gegevens die naar ons worden gestuurd via de computer, smartphone, tablet of andere apparatuur.

Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Over de werking van cookies en de verschillende cookies die wij gebruiken, vind je meer informatie in het hoofdstuk Cookies. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • besturingssysteem;
 • duur van je bezoek;
 • pagina’s die je bezoekt;
 • links waar je op klikt;
 • locatiegegevens op basis van je IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Waarvoor verwerkt petsplace persoonsgegevens

PETS PLACE verzamelt en verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

1. Om bestellingen van producten en diensten te kunnen verwerken (een contractuele verplichting)

Om bestellingen van producten of diensten uit te kunnen voeren. Als je een bestelling plaatst verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw bestelling bij het gewenste adres te kunnen bezorgen. Daarbij hebben we natuurlijk je gegevens nodig voor de betaling van je producten.

2. Om jou als eerste te kunnen informeren

Om jou als klant als eerste nieuwsbrieven en berichten te kunnen sturen en zo te informeren over actuele aanbiedingen en acties.

3. Om de relatie met je te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als je klant bij ons bent, willen wij jou goed van dienst zijn. Hiertoe verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden.

4. Om jouw en onze belangen te beschermen

Om als de situatie dat vraagt jou te kunnen informeren over een nieuw privacystatement maar ook als de situatie zich voordoet dat er een datalek is.

5. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om jou goed van dienst te zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten zoals de website en VIP Club App. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een product. Door middel van marktonderzoek en samenstellen van gegevens kunnen wij ook onze producten en diensten verder ontwikkelen.

6. Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om jou te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor jou is. Of om beter op jouw wensen te kunnen inspelen. Wij kunnen jouw gebruik van onze website koppelen aan de informatie die bij ons over jou bekend is om onze dienstverlening te verbeteren en om voor jou relevante advertenties te tonen. Wij kunnen de gegevens die wij van jou hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij onze dienstverlening aan jou verbeteren. Wij kunnen jou persoonlijke aanbiedingen op basis van o.a. eerdere aankopen sturen waarvan wij denken dat deze voor jou relevant zijn.

7. Om wettelijke verplichtingen na te komen

In Nederland zijn wij verplicht om bepaalde gegevens vast te houden voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

Verstrekken van je persoonsgegevens aan derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden vanwege commerciële redenen. Alleen voor de uitvoer van onze diensten kunnen we je persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met deze Privacy en Cookie Policy en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij maken gebruik van verschillende diensten van derden om je persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Petsplace.com. Je persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Petsplace.com heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. Het betreft deze partijen: bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Daarnaast hebben binnen PETS PLACE afzonderlijke rechtspersonen beperkte toegang tot je gegevens voor verschillende marketingdoeleinden.

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kun je bezwaar maken door een e-mail te sturen aan [email protected].

Wij verstrekken je persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

Wij zullen je persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Petsplace.com te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen je gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account (zoals het VIP Club account), worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Van bovenstaande bewaartermijnen wordt afgeweken indien er sprake is van een wettelijke uitzondering (waaronder fiscale bewaarplichten), of in het geval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Wij maken tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-)verbinding.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Jouw recht op inzage en wijziging

Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. je kunt dit verzoek indienen per e-mail: [email protected],
of per post: Petsplace.com B.V., Postbus 4012, 6710 AE Ede.

Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de voorgaande contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kun je ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kun je ons verzoeken je persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Je kunt zelf op ieder moment je gegevens inzien via je account op de PETS PLACE websites en in de apps.

Jonger dan 16

Iedereen, zowel jong als oud, mag vanzelfsprekend onze winkels bezoeken en/of gebruik maken van onze diensten. In het geval je jonger bent dan 16 mogen wij echter géén persoonsgegevens van je verwerken tenzij je voogd(en) hiervoor toestemming hebben gegeven. Wij verzoeken je géén persoonsgegevens aan ons te verstrekken indien je hiervoor géén toestemming hebt gekregen van je voogd(en).

Je account bij Pets Place

Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die PETS PLACE via de website(s) en app aanbiedt, kun je een webshop account of VIP Club account aanmaken. Wanneer je een account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken. Je bent niet verplicht alle gegevens te verstrekken. Het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam is verplicht. Daarnaast kun je op eigen initiatief meer gegevens achterlaten. De gegevens die je verstrekt kun je altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer gegevens je invult, des te beter PETS PLACE haar dienstverlening op jou kan afstemmen. PETS PLACE gebruikt de verstrekte gegevens, naast de verder in dit Privacystatement genoemde doeleinden, om het account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren.

De gegevens die je opgeeft bij het aanmaken van het VIP Club Account de gegevens die je daarna toevoegt of die via andere functionaliteiten door jou worden verstrekt, worden centraal opgeslagen in de database van PETS PLACE en aan je account gekoppeld. Deze gegevens gebruikt PETS PLACE tevens om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen en te zorgen dat er alleen relevante informatie over events en acties met je wordt gedeeld.


Als je van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor je gegevens moet verstrekken die je al eerder hebt verstrekt, zullen deze gegevens automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat je bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw gegevens moet invoeren.

Het ‘VIP Club’ Loyaliteitsprogramma

PETS PLACE biedt een loyaliteitsprogramma aan onder de naam ‘VIP Club’. Als lid van de PETS PLACE VIP Club kun je sparen voor extra voordeel bij PETS PLACE. Je kunt je online voor dit programma aanmelden met de gratis PETS PLACE app (te downloaden via de App Store of via Google Play) of door je ‘VIP Clubpas’ (te verkrijgen in iedere PETS PLACE winkel) te activeren op de website van PETS PLACE. Door je aan te melden voor dit programma profiteer je van een aantal voordelen:

1. Persoonlijke aanbiedingen, zoals korting op producten en gratis samples, gebaseerd op o.a. jouw aankopen bij PETS PLACE (zie ook paragraaf “Persoonlijke Aanbiedingen”).

2. Exclusieve aanbiedingen, alleen beschikbaar voor deelnemers aan het PETS PLACE VIP Club programma.

3. Gemakkelijk deelnemen aan spaarprogramma’s en promotionele acties van PETS PLACE VIP Club.

4. Wekelijkse nieuwsbrieven per mail met tips en informatie over acties én je persoonlijke aanbiedingen.

5. Via je account bij Pets Place kun je je interesses in je online VIP Club omgeving altijd aanvullen voor nog meer voordeel en nieuwtjes of andere wijzigingen hierin doorgeven.

Als deelnemer van de PETS PLACE VIP Club ontvang je servicemails met informatie over het loyaliteitsprogramma, events bij jou in de buurt en jouw persoonlijke aanbiedingen. Daarnaast kun je je aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief van PETS PLACE met daarin je persoonlijke aanbiedingen, nieuwtjes, acties en folderaanbiedingen, toegespitst op o.a. jouw eerdere aankopen (zie ook paragraaf “Persoonlijke Aanbiedingen”). Als je deelneemt via de app ontvang je de persoonlijke aanbiedingen en informatie ook in de app. Wanneer je de app hebt, ontvang je ook berichten in je berichtenbox binnen de app. Je kunt je daarbij aanmelden voor pushmeldingen in je telefoon om direct op de hoogte te zijn van berichten die in je berichtenbox zijn klaargezet.


Aanmelden voor het VIP Club loyaliteitsprogramma doe je via de PETS PLACE website door het registreren van een VIP Club pas of de Pets Place of Boerenbond App.

Persoonlijke aanbiedingen

Op grond van de gegevens die door PETS PLACE zijn verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel probeert PETS PLACE haar aanbiedingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van nieuwsbrieven, e-mailberichten, post of door persoonlijke aanbiedingen op de PETS PLACE website, de PETS PLACE App of via websites van derden onder jouw aandacht worden gebracht. Dit gebeurt alleen via de kanalen waar jij je toestemming voor hebt gegeven via de PETS PLACE website, e-mails of App.


Om de aanbieding persoonlijk te maken, gebruikt PETS PLACE een aantal gegevens van je, waaronder mogelijkerwijs: de producten die je bij PETS PLACE koopt, in welke winkel en via welk kanaal je je aankopen doet, van welke PETS PLACE aanbiedingen je gebruik maakt, wat je in onze nieuwsbrief aanklikt, je websitebezoek-gegevens en je gebruiksgegevens van de App en je VIP Clubpas. Daarnaast wordt de informatie die PETS PLACE je toestuurt aangepast aan het dier- en tuinprofiel dat je invult en ook de winkel die je in je profiel opgeeft.

Verder verwerkt PETS PLACE je kaartnummer en de gegevens die jij aan ons hebt opgegeven, zoals o.a. je voornaam en je e-mailadres. PETS PLACE bewaart deze gegevens totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je PETS PLACE-account. Je kunt je deelname aan PETS PLACE VIP Club ook op onderdelen aanpassen aan je voorkeuren via je PETS PLACE Account en de App.

E-mails en nieuwsbrieven

Op de PETS PLACE Website kun je je aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven via e-mail met aanbiedingen en algemene informatie over de PETS PLACE winkels, de VIP Club en promotionele acties. PETS PLACE verwerkt je gegevens om nieuwsbrieven te versturen. Indien je deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kun je je op elk moment uitschrijven via de in de nieuwsbrief aangegeven wijze (opt-out link). Er zijn verschillende typen nieuwsbrieven waaronder: Pets Place, Boerenbond, VIP Club servicemails, reviewmails en abonnement e-mails. Hiervoor dien je afzonderlijk af en aan te melden. PETS PLACE bewaart je inschrijving en je gegevens totdat je aangeeft dat je de nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. In dat geval registreert PETS PLACE nog wel dat je je hebt afgemeld.

Contact met PETS PLACE

Als je contact opneemt met de klantenservice van PETS PLACE, omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van PETS PLACE, zullen je contactgegevens en je vraag of klacht door PETS PLACE worden bewaard. PETS PLACE kan jou vragen om meer gegevens te geven indien zij dat nodig vindt voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vraag en de afhandeling van klachten. De verstrekte gegevens worden tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy en Cookie Policy vermelde doeleinden.

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over je websitebezoek bijgehouden. Bij je volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij je kunnen herkennen.

Veilig en vertrouwelijk

De informatie die is opgeslagen in de cookies worden gebruikt voor deze website en kunnen worden gebruikt door derden om persoonsgegevens te verzamelen zoals je IP-adres en je te volgen als je naar een andere website gaat. Dit gebeurt alleen als je toestemming hebt gegeven voor de cookies.

Wij maken gebruik van onderstaande cookies:

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website aan je wensen aan te passen.

Sessie cookies

Wij gebruiken sessie cookies om te zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je de webbrowser afsluit.

Tracking cookies

Met behulp van tracking cookies wordt informatie verzameld over je surfgedrag en de wijze waarop je op onze website terecht bent gekomen. Dit dient het doel je advertentieconsumptie (op andere websites) af te stemmen op je surfgedrag, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Analytische cookies

Met gebruik van Google Analytics en andere analytische cookies wordt bijgehouden hoe onze website wordt gebruikt. Zo kunnen wij de kwaliteit van de website verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt beveiligd (via SSL) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in verschillende landen binnen de EER en daarbuiten. Om te lezen wat Google met je (persoons)gegevens doet kunt je het privacybeleid van Google lezen voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics .

Social Media cookies

Op onze website zijn buttons opgenomen naar sociale netwerken als Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van respectievelijk Facebook, Instagram en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest je de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die door PETS PLACE worden geplaatst:

Partij:

Cookie:

Doel:

Bewaartermijn:

Bing

ANON, BFBN, MSCC, MUID, MUIDB, NAP, SRCHD, SRCHHPGUSR, SRCHUID, SRCHUSR,_uetsid

Deze cookies worden geplaatst om gerichter te kunnen adverteren via het advertentiekanaal van Bing.

Maximaal 2 jaar

CloudFlare via Dynamicyield

_cfduid

Deze cookie wordt geplaatst om de websitepagina’s sneller te laden.

Maximaal 1 jaar

CloudFlare via Inspectlet

_cfduid

Deze cookie wordt geplaatst om de websitepagina’s sneller te laden.

Maximaal 1 jaar

Cloudflare via Pingdom

_cfduid

Deze cookie wordt geplaatst om de websitepagina’s sneller te laden.

Maximaal 1 jaar

Dynamicyield

DYID, DYSES, dy_c_exps, _dy,csc_ses, _dy_df_geo, _dy_geo, _dy_ses_load_seq, _dy_soct, _dy_toffset, _dycst, _dyid, _dyus_*,

Deze cookies worden geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd.

Maximaal 2 jaar

Facebook

Act, c_user, datr, fr, locale, pl, presence, sb, wd, xs,

Deze cookies worden geplaatst om gerichter te kunnen adverteren via het advertentiekanaal van Facebook.

Maximaal 2 jaar

Google Analytics

__utm**, _gat_*, _gid, _ga

Deze cookies worden geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd.

Maximaal 2 jaar

Google DoubleClick

Id, _drt_, test_cookie, DSID, IDE, __gads

Deze cookies worden geplaatst om advertenties via de Doubleclick dienst van Google te tonen.

Maximaal 2 jaar

Inspectlet

_insp_dct, _insp,dct, _insp_norec_sess, _insp_nv, _insp_slim, _insp_targlpt, _insp_targlpu, _insp_wid, _dc_gtm_

Deze cookies worden geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd.

Maximaal 1 jaar

Magento

form_key, mage_cache_sessid, mage-cache-storage, mage_cache-storage-section-invalidation, mage-messages, mage-translation-file-version, mage-translation-storage, section_data_ids, store

cookieconsent

Deze cookie wordt geplaatst om de websitepagina’s sneller te laden.

Maximaal 10 jaar

Optimizely via Trustedshops

_ga, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelySegments

Deze cookies worden geplaatst voor testdoeleinden, waaronder A/B-testing.

Maximaal 10 jaar

Petsplace

PHPSESSID

Deze cookie wordt geplaatst om de sessie van de gebruiker te bepalen.

Maximaal één sessie

Petsplace

px_session, websession

Deze cookie wordt geplaatst om de sessie van de gebruiker te bepalen.

Maximaal één sessie

De meeste browsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft je een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:

Apple Safari ;

Google Chrome ;

Microsoft Internet Explorer ;

Mozilla Firefox

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens Petsplace.com:

Indien je vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, kun je ons bereiken op de volgende manieren:

• per e-mail:

[email protected]

• per post:

Petsplace.com B.V.

Postbus 4012

6710 AE Ede

• telefonisch:

0318 759 259 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)

Deze pagina is voor het laatste bijgewerkt op: 24 mei 2018.

Back to top