Als je pup een aantal weken bij je in huis is, is ‘het nieuwtje’ voor de meeste kinderen er wel af. Dat heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat zij zich minder met elkaar bemoeien, waardoor de kans op een confrontatie kleiner wordt. Het nadeel is dat de pup misschien eerder verveeld is en dat kan in deze periode leiden tot sloopgedrag.

Betrek kind bij verzorging hond
Het is verstandig om je kind bij je hond te blijven betrekken op een positieve manier. Begeleid pup en kind goed. De hond heeft namelijk leiderschap nodig om fatsoenlijk met een kind om te kunnen gaan. In deze periode kan de pup op zoek gaan naar zijn grenzen. En jij dient zijn grenzen af te bakenen.

Verstoppertje spelen met hond
Een leuke manier om dit spel te spelen is in een kring met verstoppertje en andere spelletjes: Brechje roept de pup. Wanneer de pup bij Brechje is, wordt de pup beloond met het zoekspelletje. Dan roept Anne-Lotte de pup. Als de pup bij Anne-Lotte is wordt de pup met een apporteerspelletje beloond. Dan roept Meike de pup weer, maar die heeft zich verstopt achter een boom dus die zal gezocht moeten worden. Wanneer de pup haar heeft gevonden, krijgt de pup een lekkere beloning. De aandacht van de pup ligt bij het verkrijgen van zijn beloning, dit is belangrijk indien je kinderen laat meedoen aan dit spel. De pup zal erg trots zijn, omdat hij zo’n goede jager blijkt te zijn.

Voordelen spel kind en hond
Dit spel biedt veel variatiemogelijkheden. Wees creatief! Het mooie aan dit spel is, behalve dat het een belangrijke trainingssessie is, dat het ‘Hier’ komen versterkt wordt. Tevens leert het kinderen om op een gecontroleerde wijze om te gaan met honden.

Kringetje maken
Dit spelletje is geschikt om te spelen met (meerdere) kinderen. Begin dit spel in een omgeving zonder afleidende prikkels. Je vormt een kringetje met de kinderen. Maak de afstand tussen de deelnemers niet te groot zodat je pup de afstand succesvol kan overbruggen. Jij geeft het voorbeeld. De eerste keer laat je de pup naar je toekomen. Je legt uit aan de kinderen hoe zij de pup naar zich toe kunnen laten komen en je vertelt ze dat ze zich goed moeten concentreren en niet door elkaar heen moeten roepen. Laat de kinderen één voor één een keer roepen dat de pup moet komen. Als de pup bij het kind is die hem heeft geroepen, dan pakt het kind de pup rustig vast bij zijn halsband en geeft hem een beloning (uiteraard onder jouw begeleiding). De halsband pakken we vast om de volgende redenen:
1. hiermee voorkom je dat de pup snel verder rent voordat toestemming is gegeven.
2. de pup associeert het vastpakken door kinderen met iets positiefs.

Tips spelen met hond
Als de pup weigert om jou te verlaten nadat een andere persoon de pup geroepen heeft, negeer de hond dan door je rug naar hem toe te keren. Zorg ervoor dat de beloning goed opgeborgen zit en niet binnen het bereik van de pup is. Is dat wel het geval, dan zal hij moeilijk naar een andere persoon willen gaan. Wanneer je pup moeite heeft om te begrijpen wat met dit spel bedoeld wordt, zorg er dan voor dat de deelnemers dichter bij elkaar komen of ga op de grond zitten, houd de armen gespreid en kijk vrolijk en uitnodigend. Een raar stemmetje of een piepspeeltje kan ook helpen.

Varieer de volgorde van roepen en gebruik verschillende soorten beloning. Zo blijft het spannend voor je pup.

Als je spelletjes doet waarbij voer in het spel is, laat het kind het spel dan altijd onder begeleiding van een volwassene doen. Laat kinderen bijvoorbeeld hondenspeeltjes vullen met snacks. Als de hond de snack heeft gehad, laat hem dan lekker met rust.