Wil je een kitten of een volwassen kat? Een kater of poes? En neem je er dan een of meteen twee tegelijk? Voor iedere keus is wel wat te zeggen. Het hangt vooral van jouw wensen af en wat je de kat wilt en kunt bieden. Daarom hier wat voor- en nadelen van de verschillende keuzes op een rij.

Kitten of volwassen kat?

Veel mensen kiezen voor een kitten bij de aanschaf van een nieuwe kat. Toch zijn er voor volwassen katten ook voordelen te bedenken, tegenover de voordelen van een jongere kitten.

Kittens passen zich gemakkelijk aan

Kittens zijn maar moeilijk te weerstaan. Ze zijn aandoenlijk, klein en hebben een hoog knuffelgehalte. Maar jonge kittens zijn ook heel speels en nieuwsgierig. Ze klimmen overal op en in en zijn ware meesters in het verbouwen van je huis.

Hou je een kitten zonder gezelschap van andere katten en/of in een beperkte ruimte, dan is de kans op gedragsproblemen op latere leeftijd groot. Kittens zijn ook minder geschikt voor een huishouden met kinderen jonger dan 4 jaar. De kans dat de kitten of het kind verwondingen oplopen is dan groot.

Daar staat tegenover dat kittens minder moeite met veranderingen hebben dan volwassen katten en zich makkelijker en sneller aanpassen aan nieuwe situaties. Hoe de kitten in de eerste maanden van zijn leven opgroeit, bepaalt voor een groot deel het uiteindelijke karakter, een hele verantwoording waar je niet te licht over zou moeten denken.

Het karakter van een volwassen kat

Bij de volwassen kat is, in tegenstelling tot de kitten, het karakter al gevormd. Je kunt daardoor bij een volwassen kat beter inschatten of hij bij je eigen situatie en leefstijl past. Een volwassen kat is over het algemeen ook rustiger en voorzichtiger dan een kitten. Ook de keus is veel groter in volwassen katten, zeker als je niet voor een raskat gaat. Alhoewel ook deze laatste regelmatig volwassen aangeboden worden, zowel particulier als in het asiel.

Kater of poes?

Over het algemeen zullen volwassen poezen minder met andere volwassen katten spelen, dan volwassen katers. Ze vertonen wel regelmatig verzorgend gedrag naar andere katten.

Katers zijn vaak wat wilder en “hardpotiger” in hun spel dan poezen. Daar staat tegenover dat ze vaak tot op hoge leeftijd geneigd zijn met andere katten te spelen. Dat spel van katers kan ook snel tot pestgedrag leiden, als de ander hier niet van gediend is en ze zich sterker voelen dan de andere kat.

Poezen kunnen wat snel op de teentjes getrapt zijn als ze eenmaal volwassen zijn en wat sneller geïrriteerd naar andere dieren, maar dit geldt zeker niet voor iedere poes. Uit onderzoek blijkt dat katers van nature buiten een veel groter leefgebied gebruiken dan poezen. Dat betekent dat katers ook in huis vaak wat meer behoefte aan ruimte hebben dan poezen en dat poezen van nature, als ze buiten komen, dichter bij huis blijven.

Katers kunnen sneller gaan wedijveren met andere katers, waardoor ze eerder in gevechten verzeild raken, dan poezen. Als katers niet tijdig gecastreerd worden kunnen ze in huis gaan sproeien. Door tijdig te castreren worden de verschillen in gedrag tussen katers en poezen wel veel kleiner of vallen zelfs helemaal weg.

Een of meerdere katten?

Als de keus voor je eerste kat op een kitten valt, dan is het beter voor de kitten om samen met een nestgenootje of een ander kitten van ongeveer dezelfde leeftijd bij je in huis te komen. Ze kunnen dan samen opgroeien en samen spelen en de kans is groot dat ze vrienden voor het leven zullen zijn.

Twee kittens van hetzelfde geslacht hebben over het algemeen, als ze eenmaal volwassen worden, minder kans op conflicten dan een kater en een poes die samen wonen. Wel is het belangrijk bij de keuze voor twee katertjes die samen moeten leven, deze tijdig te laten castreren, liefst voor ze seksueel volwassen worden.

Als je al een volwassen poes in huis hebt, neem hier dan liever geen jonge kater bij. Deze combinatie zorgt vaker dan gemiddeld voor onderlinge problemen. Is er een volwassen kater in huis, dan kan hier over het algemeen wel zowel een poesje als een katertje bij.

Heb je alleen een oudere kat in huis, plaats er dan liever geen kitten bij. De kans dat de behoeftes van beiden mijlenver uit elkaar liggen is groot. Wil je toch graag een kitten erbij, neem er dan twee, zodat ze met elkaar kunnen spelen.

Heb je al een kat?

Bedenk dan goed van te voren of de al aanwezige kat eigenlijk wel zit te wachten op een kat erbij. Misschien is hij of zij wel volmaakt tevreden met het huidige leven en wordt de nieuweling vooral als een indringer gezien.
Zorg in ieder geval voor het zoeken naar karakters, die bij elkaar passen. Combineren van totaal verschillende rassen en katten met zeer verschillend temperament geeft vaker problemen, dan katten, die met elkaar verwant zijn.

kijk hier het boodschappenlijstje voor je nieuwe kitten.

© Maggie Ruitenberg, www.kattengedrag.com