Menu

Kweken met jouw vogels

Gezelligheid, schoonheid en interesse zorgen ervoor dat de mooiste vogelsoorten gehouden worden in onze huiskamers. Je zorgt voor een goede voeding en lekkere snacks, stimuleert jouw vogels met speelgoed en hebt natuurlijk een riant verblijf neergezet. Je hebt alles in huis om te genieten van jouw vogels, maar toch willen de meesten het vroeg of laat een keer proberen: kweken met vogels. Voor het broeden moet je rekening houden met een aantal dingen. Hieronder geven we je meer algemene informatie, maar ook lichten we een aantal vogelsoorten uit.

Uit het juiste nest komen

Broeden kan het hele jaar door, binnen hebben we immers veel kunstmatig licht, maar zeker als de dagen langer worden en er dus overdag meer licht is, is dat voor vogels een teken dat ze kunnen starten met broeden. Uiteraard kan een broedkastje of nestje niet ontbreken in je kooi. Jouw vogels zullen zelf het nest(kast)je inrichten met geschikt nestmateriaal, dit kun je elders in het verblijf plaatsen. Bij een broedkastje dien je goed te kijken dat de invliegopening groot genoeg is voor jouw vogels.

Zorg er tevens voor dat jouw vogels al goed in conditie zijn en blijven. Een nestje bouwen, elkaar het hof maken, broeden en het (op)voeden van de jonge vogels kost jouw vogels veel energie. Als alle materialen aanwezig zijn en jouw vogels in de stemming zijn, kan het broedproces langzaam beginnen.

BESTEL BROEDKAST EN ACCESSOIRES
null

Extra ondersteuning

Om op kracht te blijven dien je als extra ondersteuning ook eivoer aan te bieden. Deze bron van voedingsstoffen vult de reserves weer aan. Bekijk hier ons assortiment ei(kracht)voer.

Help, een ei!

Soms vind je opeens al een eitje in de kooi. Je bent helemaal nog niet met kweken begonnen of hebt niets gemerkt en toch wordt je verrast. Een pop (vrouwtjesvogel) kan altijd een eitje leggen, bevrucht of onbevrucht. Je kunt deze weghalen, maar jouw pop zal dan opnieuw een ei leggen vanwege de behoefte tot broeden. Als je dit blijft doen loopt het popje het gevaar om een kalktekort op te lopen. Je kunt hiervoor beter een nep-ei inschakelen, waardoor de broedcyclus afgemaakt wordt. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld kunststof eieren.

Broeden per vogelsoort

Voor iedere vogelsoort gelden natuurlijk andere richtlijnen. De leeftijd, materialen en de manier van broeden verschillen per soort. Om je een beetje op weg te helpen vind je hieronder van een aantal vogels informatie over het broeden.

tip

Meer tips en trucs

Er zijn op internet vele sites en forums te vinden met informatie over het broeden. Lees de ervaringen van anderen en maak gebruik van hun handige tips en trucs. Niet alleen over de start van de broed, maar ook zeker wat het inhoud als de jonge vogels er eenmaal zijn.

Van nature
Op de Canarische eilanden en Madeira kun je wilde kanaries tegenkomen. Ze leven buiten het broedseizoen in grote, gemengde groepen en zoeken dan in kleine groepjes naar voedsel. In het broedseizoen leven ze in paartjes. Het mannetje en vrouwtje van een paar blijven in elk geval het hele broedseizoen maar soms zelfs meerdere jaren bij elkaar. In het broedseizoen verdedigt het paartje een klein territorium rond hun nest. De mannetjes van de kanarie zingen om een vrouwtje te imponeren. De zang is deels aangeleerd, maar ook erfelijk.

Voortplanting
Het verschil in sekse is bij kanaries buiten het kweekseizoen moeilijk te zien. Hoewel sommige popjes wat kunnen fluiten, zingt alleen een mannetje echt. Het beste is om met voortplanting te wachten totdat de vogels minimaal tien maanden oud zijn. Het kan zijn dat kanariestelletjes meerdere legsels per jaar grootbrengen.

null

Wist je dat?

Beide ouders voeren de jongen. Ze vliegen na ongeveer twee weken uit, maar worden dan nog enkele weken door het mannetje gevoerd.

Kanaries broeden het liefst in een open nestgelegenheid, zoals een half open nestkastje, open tralienestkastje of korfje. Het popje bouwt een nest en legt elke dag een ei tot een totaal van vier tot vijf eitjes. De eitjes zijn lichtgroen met donkere spikkeltjes. De broedtijd is dertien tot veertien dagen.

Als de jongen geboren zijn, is het belangrijk dat er voldoende eivoer aanwezig is. Dit bevat eiwitten, vitaminen en mineralen die van levensbelang zijn voor de ouders en jongen. Ook kunnen speciale pellets voor de kweekperiode gevoerd worden.

Van nature
Dwergpapegaaien komen voor in heel Afrika en een enkele soort komt uit Madagaskar. Ze leven in het struikgewas aan de rand van het regenwoud, in het savannegebied en de open graslanden. Dwergpapegaaien leven in kleine tot middelgrote groepen en houden onderling contact door het maken van contactgeluiden. In de bomen bouwen ze een koepelvormig nest van takjes en boomschors, waarbij vooral het popje aan het nest bouwt. Het nest wordt wel verdedigd, maar over het algemeen zijn agapornissen verdraagzame vogeltjes.

null

Wist je dat?

Agapornissen worden ook wel ‘Lovebirds’ genoemd. Ze vinden vaak een partner voor het leven en kroelen altijd bij elkaar als ze bijvoorbeeld op stok zitten.

Voortplanting
Hoe kun je een mannetje en vrouwtje onderscheiden? Het popje heeft soms een wat breder bekken, wat door een ervaren kweker of dierenarts te voelen is. Dit is met name rond de legperiode te voelen als de vogel een ei moet leggen. Bij het mannetje is de kop soms naar verhouding iets groter. De verschillen zijn vaak minimaal, maar ook lijken popjes iets feller te zijn dan de mannen.

Het is beste is om te wachten met kweken tot ze een jaar oud zijn. Dwergpapegaaien zijn echter wel al geslachtsrijp wanneer ze rond de acht maanden oud zijn. Agapornissen bouwen een nest in een broedkast. Het popje legt om de dag een ei met een totaal van vier tot zes eieren. Ongeveer 23 dagen na de leg van het eerste ei komen de eieren uit. Na vijf tot zes weken gaan de ouders minder voeren en na zeven tot acht weken eten de jongen zelfstandig. Op het moment dat de jongen helemaal zelfstandig zijn, kun je ze beter bij de ouders weghalen omdat deze wel eens agressief tegen hun jongen kunnen worden.

Laat de vogels zoveel mogelijk hun eigen jongen grootbrengen. Veel vogels zijn in het verleden met de hand door mensen grootgebracht omdat dit tammere vogels op zou leveren, dit is echter niet altijd het geval. Wettelijk is wel vastgelegd op welke leeftijd de jonge vogels van hun ouders mogen worden gescheiden. Dit verschilt per soort. Voor de perzikkop agapornis (A. roseicollis) en voor A. personatus is dit bijvoorbeeld 55 dagen, voor A. fischeri 54 dagen.

Van nature
In Australië leeft de valkparkiet in het binnenland, bosgebieden, open graslanden en akkerlanden, steeds in de buurt van water. Valkparkieten zijn sociale vogels en leven in het noorden van Australië vooral in paartjes of kleine groepjes, in het zuiden ook in grote groepen. Samen zoeken ze op de grond naar voedsel en nestelen doen ze in holle bomen, zo’n één tot twee meter boven de grond.

De vogels communiceren met elkaar door middel van geluiden, en ook gebruiken ze hun kuif, vleugels en veren. Als de valkparkiet alert of opgewonden is of opschrikt, staat de kuif omhoog, als hij gestrest of bang is ligt de kuif omlaag. In rust staat hij schuin naar achteren. In de ochtend en avond roepen de vogels naar elkaar. Vooral de mannetjes maken veel geluiden, ze gebruiken dat om de aandacht van het vrouwtje (of in gevangenschap van hun eigenaar) te trekken. Ze kunnen goed leren om liedjes te fluiten of geluiden te imiteren zoals de deurbel. Woordjes leren gaat moeilijker, hoewel sommigen het wel kunnen. Vrouwtjes zijn stiller en als ze geluid maken is dat eerder schel roepen dan fluiten of zingen. Valkparkieten worden vrij gemakkelijk tam.

Voortplanting
Bij volwassen wildkleur valkparkieten is het verschil tussen man en vrouw (pop) goed te zien. Mannetjes zijn feller gekleurd, bij vrouwtjes is de onderkant van de staartveren en vleugelpennen gestreept. Jongen hebben echter tot ongeveer een half jaar, als ze voor de eerste keer gaan ruien, het uiterlijk van een pop. Ook bij een aantal kleurvarianten is het lastig onderscheid te maken tussen poppen en mannen.

Vanaf een maand of zes kan verschil in gedrag ontstaan. Mannetjes maken meer geluid en fluiten, en kunnen imponeergedrag vertonen waarbij ze heen en weer paraderen met hun borst en kuif omhoog en de vleugels een stukje omhoog en van het lichaam gedraaid. Daarbij fluiten ze nadrukkelijk, en soms tikken ze met hun snavel op de vloer of op voorwerpen. Vrouwtjes zijn rustiger, maken minder geluid, maar zijn wel wat sneller agressief, waarbij ze sissende geluiden maken en kunnen bijten.

null

Wist je dat?

Valkparkieten zijn monogaam en blijven het hele jaar bij elkaar. Het paren wordt in de natuur gestimuleerd door het begin van het regenseizoen en door langer daglicht. Na de balts zal het mannetje de nestholte inspecteren.

Vrouwtjes kunnen geslachtsrijp worden vanaf zo’n zes tot twaalf maanden, maar het is niet aan te raden om dan al te kweken. Daarvoor is het beter te wachten tot ze tenminste anderhalf jaar oud zijn. Het duurt na de paring ongeveer twee weken voordat het vrouwtje eieren begint te leggen. Ze legt om de dag een ei, totaal gemiddeld zo’n vier tot zeven. Als er twee of drie eieren liggen, begint het broeden. Zowel de pop als de man broeden, waarbij de pop meestal ’s nachts broedt en de man overdag. Na gemiddeld 19 tot 21 dagen komen de eieren uit. De eerste uren leven de jongen van hun dooierzak, daarna beginnen de ouders te voeren. Ze moeten daarvoor zelf meer zacht voedsel eten. Pasgeboren valkparkieten zijn vrijwel kaal met gele donsveertjes en hebben hun ogen nog dicht. Na ongeveer zeven tot tien dagen gaan de ogen open. Dat is ook de tijd waarop de jongen geringd moeten worden als ze in gevangenschap geboren worden. Na tien dagen beginnen de eerste veerpennen door te komen en na vier weken hebben de jongen al hun veren. Rond hun vijfde week vliegen de jongen uit. Ze worden daarna nog zo’n drie weken door beide ouders gevoerd. De jongen mogen niet van hun ouders gescheiden worden tot ze 51 dagen oud zijn.

Van nature
In Afrika, Azië en Australië vind je diverse prachtvinken. Ze leven daar voornamelijk in bossen en op savannes en steppen, en ze verblijven het liefst in de buurt van bosranden. De meeste prachtvinken zijn standvogels, zij trekken dus in de winter niet weg naar warmere oorden.

De meeste soorten prachtvinken leven samen met één of meerdere soortgenoten. In het broedseizoen zijn ze vaak in koppeltjes te vinden, en daarbuiten in kleine familiegroepjes. Enkele soorten leven buiten het broedseizoen solitair of in groepen met andere soorten.

null

Wist je dat?

De groep prachtvinken bestaat uit ongeveer 140 soorten, zoals gouldamadines en zebravinken. Japanse meeuwtjes behoren hier ook toe, maar komen officieel niet in het wild voor.

Prachtvinken kunnen niet zo mooi zingen, ook al horen ze bij de zangvogels. Hun zang is vaak erg zacht en soms zelfs niet te horen voor mensen. De zang wordt voornamelijk gebruikt door de mannetjes om tijdens de balts een vrouwtje te imponeren. Voor het broeden heeft de zang dus wel degelijk een functie.

Voortplanting
Bij veel soorten prachtvinken is het onderscheid tussen mannetjes en vrouwtjes goed te zien doordat ze van elkaar verschillen in tekening of kleur. Voor een aantal soorten geldt dat het verschil niet of nauwelijks te zien is. Vaak kan men de geslachten dan onderscheiden doordat alleen het mannetje zingt, zoals bij het zilverbekje en het Japanse meeuwtje het geval is.

Een koppeltje prachtvinken kan gebruik maken van een nestkastje, maar soms bouwen ze ook zelf een nest. Dit is niet alleen afhankelijk van de soort, maar vooral van individuele voorkeur van de vogels. Aan het begin van het broedseizoen probeert het mannetje het vrouwtje te verleiden, tijdens de balts danst en zingt hij voor haar.

Het kweken met prachtvinken is lang niet altijd even gemakkelijk, hoewel er ook soorten zijn die zich gemakkelijk voortplanten zoals de zebravink en de Japanse meeuw. Het vormen van goede broedkoppels is een voorwaarde voor een geslaagde kweek, en daarbij is het vaak het beste de dieren zelf een partner te laten uitzoeken.

In het nest worden drie tot tien eitjes gelegd. Bij de meeste soorten worden de eitjes uitgebroed door zowel het mannetje als het vrouwtje, dit duurt elf tot achttien dagen. Na het uitkomen duurt het nog ongeveer drie weken voordat de jonge vogels uitvliegen. Ze worden na het uitvliegen meestal nog een paar weken door de ouders (bij)gevoerd. Veel prachtvinken zijn in hun eerste levensjaar al weer geslachtsrijp.

null

Tip!

Het kan verstandig zijn om eventuele jonge vogels te ringen als ze rond acht dagen oud zijn, zodat je kunt aantonen dat ze in gevangenschap geboren zijn.

Van nature

Grasparkieten zijn intelligente en sociale dieren. Ze komen oorspronkelijk uit Australië en komen daar overal voor behalve in de kustgebieden. Ze bewonen de droge grasvlakten en vliegen daar in enorme zwermen rond. Grasparkieten houden onderling contact door het maken van contactgeluiden. In de morgen verzamelen de groepen, die in grootte kunnen variëren van 20 tot wel 25.000 vogels, zich om te drinken en te baden. Ze brengen de ochtend door met voedsel zoeken. In de middag rusten de vogels in de schaduw in de takken van een dicht bebladerde struik, en later gaan ze weer foerageren. ‘s Avonds zoekt de groep een slaapboom op. Het nestelen gebeurt in holten van takken in levende en dode bomen.

Voortplanting

Mannetje en vrouwtje zien er hetzelfde uit, op de neusdoppen na. Deze is bij het mannetje blauw en bij het popje (vrouwtje) roze. Dit wordt ook nog wel eens gezien als bruin met een blauwachtig waasje. In de broedperiode zijn de neusdoppen van het popje geheel bruin. Bij jonge parkieten is het verschil moeilijker te zien, omdat beide seksen dan parelmoerkleurige, iets lichtbruine of lichtblauwe neusdoppen kunnen hebben.

Grasparkieten kunnen al geslachtsrijp zijn wanneer ze tussen de drie en vier maanden oud zijn. Er wordt echter aangeraden om te wachten tot de dieren tien maanden tot een jaar oud zijn. Het popje legt om de dag een eitje in een broedblok, gemiddeld vier à vijf, maar soms wel negen stuks. Ze blijft in het blok om te broeden, terwijl het mannetje haar voert. Na ongeveer achttien dagen komen de eitjes uit. Als de jongen vier tot vijf weken oud zijn, verlaten ze het nest.

null

Wist je dat?

Jonge parkieten hebben horizontale streepjes over hun voorhoofd, zijn minder fel gekleurd en hebben een kortere staart dan hun ouders. Ook zijn de ogen nog donker in plaats van wit.  

Na een week of zes hebben ze hun volwassen gewicht bereikt. Op die leeftijd kunnen de jongen voor zichzelf zorgen. Dit komt overeen met de leeftijd waarop grasparkieten wettelijk van hun ouders gescheiden mogen worden, namelijk als ze 43 dagen oud zijn. Ze leren echter nog wel van de omgang met hun ouders en nestgenoten. Na drie tot vier maanden gaan de jongen voor het eerst ruien en krijgen ze hun volwassen verenkleed.

BESTEL BROEDKAST EN ACCESSOIRES