Cookies helpen om je een optimale bezoekerservaring te bieden bij het bezoek aan onze websites. Petsplace maakt op de website gebruik van cookies, waarbij wij jouw surfgedrag meten om je beter van dienst te kunnen zijn en de websites te kunnen verbeteren. Op deze wijze kunnen wij aan jou persoonlijke relevante aanbiedingen doen en voor jou interessante advertenties plaatsen. Derde partijen plaatsen ook cookies op onze websites. Cookies van derde partijen zijn nodig om filmpjes te kunnen tonen op onze websites of om te zorgen dat jij informatie kunt delen op social media. Door op “Akkoord” te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website ga je hiermee akkoord.
Lees meer informatie in onze
Privacy verklaringAkkoord
 • Voor 22:00 besteld, morgen in huis
 • Gratis verzending vanaf €29,-
 • 20.000 producten op voorraad
 • Gratis retourneren

Trimsalon Rotterdam

Vierhavensstraat 101, 3029 BB Rotterdam 

Bij Pets Place Boerenbond Trimsalon Rotterdam staat er een professionele trimmer klaar voor jouw huisdier voor vachtverzorging en advies!

Over deze locatie

Gedurende de trimbeurt van jouw huisdier, kun je een divers assortiment bekijken in de winkel. De winkel is gevestigd in winkelcentrum Bigshops nabij andere grote winkelketens in Rotterdam. Winkelen terwijl je wacht tot jouw huisdier klaar is met de trimbeurt. Hou rekening met betaaldparkeren voor de winkel. 

Tevens is er in de winkel niet alleen een trimsalon te vinden, maar ook een dierenarts. Voor de winkel is er voldoende gratis parkeergelegenheid. Met een gespecialiseerd team staan we voor je klaar in de winkel, waar we jou en je huisdier kunnen helpen met het beste advies. 

In de winkel is ook een Dogwash beschikbaar, waar jij je hond zelf kunt wassen. Kom jij ook naar onze hondenwasstraat? Bekijk hier alle locaties waar je een Dogwash kunt vinden.

Openingstijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

09:00 - 20:00 uur 

09:00 - 20:00 uur 

09:00 - 20:00 uur 

09:00 - 20:00 uur 

09:00 - 20:00 uur 

09:00 - 18:00 uur

10:00 - 18:00 uur

Contact

Neem contact op met de winkel voor meer informatie en om kennis te maken. Onze trimsalons werken uitsluitend op afspraak. Bel voor een afspraak naar +31 104 255 263.

Behandelingen & prijzen

Bij de hondentrimsalon in Rotterdam kan je naast losse behandelingen ook volledige trim- en wasbeurten kiezen die passen bij jouw huisdier. 

Het onderhouden van de vacht is niet enkel het wassen of in model knippen van de vacht. Tijdens een behandeling wordt de kwaliteit van de algehele conditie en die van de huid beoordeeld. Is er irritatie? Zijn de nagels niet te lang? De oren schoon? En zit er geen aanslag op de tanden? Gezondheidsproblemen worden herkend en voorkomen. Bekijk hieronder de aangeboden behandelingen en prijzen. 

Complete behandelingen

 • Klein Middel Groot
  € 60,50 € 77 € 93,50
 • Klein Middel Groot
  € 66 € 88 € 110
 • Klein Middel Groot
  € 66 € 88 € 110
 • Klein Middel Groot
  € 71,50 € 88 € 110
 • Klein Middel Groot
  € 24,75 € 35,75 € 46,75
 • Klein Middel Groot
  € 8,25 € 8,25 € 8,25
 • Klein Middel Groot
  € 49,50 € 49,50 € 49,50
 • Klein Middel Groot
  € 22,- € 27,50 € 33

*een complete trimbeurt is incl. wassen, föhnen, nagels knippen, en voetjes en oortjes uitknippen.
**een complete trimbeurt is incl. effileerwerk, nagels, en voetjes en oortjes uitknippen.
***tussenbeurt is het bijwerken van kopje en voetjes zonder bad.

Hoewel de prijzen zoveel mogelijk gestandaardiseerd zijn, kunnen ze op sommige locaties afwijken. Informeer daarom van te voren naar de geldende prijs.

Check de vacatures bij onze trimsalons!

Wij zijn opzoek naar hondentrimmers en kattentrimmers voor onze trimsalons. Bekijk hier alle vacatures en reageer snel.

 • Overeenkomsten

  Definitie van een overeenkomst: iedere tussen Pets Place Boerenbond b.v. en de klant tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Pets Place Boerenbond b.v. zich verbindt tot het trimmen van het huisdier van de klant.

  Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

  Levering van goederen en diensten

  De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.

  Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant. Van de klant kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

  Meerwerk en wijzigingen

  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen waartoe door de klant opdracht is gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van het huisdier naar het oordeel van Pets Place Boerenbond zulks vorderen, is Pets Place Boerenbond gerechtigd daartoe over te gaan zonder toestemming van de klant.

  In geval van door de klant gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de klant. Pets Place Boerenbond b.v. zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de klant deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

  Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Pets Place Boerenbond b.v. gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de klant akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de opdracht gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Pets Place Boerenbond b.v. op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Pets Place Boerenbond b.v. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

  Aansprakelijkheid

  Pets Place Boerenbond / de houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is Pets Place Boerenbond b.v. ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

  Betaling

  Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen betaling bij aflevering aan de kassa van de Pets Place Boerenbond winkel.

  Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant van rechtswege in gebreke.

  Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:

  • Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 48 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de overeenkomst;
  • Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van Pets Place Boerenbond b.v.) verschuldigd;
  • Bij annulering binnen 24 uur vóór het overeengekomen tijdstip van de overeenkomst is de opdrachtgever 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.
  • Bij ‘no show’ van het overeengekomen tijdstip van de overeenkomst is de opdrachtgever 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van Pets Place Boerenbond b.v.) verschuldigd.
  Overmacht

  In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van Pets Place Boerenbond b.v., die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan Pets Place Boerenbond b.v. niet aansprakelijk worden gesteld.

Back to top