Bijna iedere vogelhouder heeft er een keer mee te maken gehad: bloedluis. Overdag zijn de bloedluizen bijna niet zichtbaar en verstoppen ze zich in de kieren en gaten van het hok, maar ‘s avonds komen ze tevoorschijn om de kippen en vogels lastig te vallen. Om bloedluis goed te kunnen behandelen, is het van belang om te weten hoe de bloedluis zich precies gedraagt. Lees meer over de bloedluis en over bloedluizen bestrijden.

Wat is een bloedluis?

De bloedluis is een parasiet, want het kleine diertje leeft ten koste van de gastheer. Overdag zie je bijna geen bloedluizen, aangezien ze zich verstoppen in de kieren en hoeken van het hok. Eens per ongeveer zes tot acht dagen zal de bloedluis uit zijn plek komen en het bloed van de gastheer opzuigen. Bloedluizen leven in groepen en nooit alleen, wat betekent dat de kippen door meerdere bloedluizen worden geteisterd. Is de buik volgegeten? Dan gaan de bloedluizen terug naar hun plek en leggen ze daar eitjes. Wanneer je niet op tijd reageert op de situatie, is bloedarmoede van de toom op de loer. Bestrijd de bloedluis meteen bij een verdenking! 

info

Wist je dat?

De bloedluis is eigenlijk geen luis… Maar een mijt! De officiële term is Dermanyssus Gallinae, oftewel ‘de rode vogelmijt’. 

Levenscyclus bloedluis

De totale populatie van bloedluizen in een kippenhok of volière bestaat, net zoals bij mensen, uit verschillende ‘generaties’. Elke generatie bloedluis heeft een ander gedrag. In de grafiek kun je zien welke generatiegroepen er in een bloedluizenpopulatie zijn en in welk percentage ze aanwezig zijn. Bloedluizen gaan pas bloed zuigen als ze deutonimph (fase van ontwikkeling naar een volwassen bloedluis) en volwassen luis zijn. Dat houdt dus in dat 55% van de bloedluizen in het hok zit en nog niet naar de kip of vogel toe gaat om bloed te zuigen (eitjes, larven en protonimphen). 45% van de populatie (Deutonimphen en volwassen luizen) gaat eens in de zes dagen bloed zuigen bij de kip of vogel.

Levenscyclus van een bloedluis
info

Lang zonder voeding overleven

Het belangrijkste doel in het leven van de bloedluis is de voortplanting. Bloedluizen kunnen alleen eitjes leggen wanneer zij bloed van kippen of vogels hebben gezogen. Zonder bloed kunnen uitgekomen luizen maximaal 14 dagen overleven. Eitjes kunnen daarentegen jaren overbruggen zonder bloed nodig te hebben.

Hoe herken je bloedluis?

Als je bloedluis op je kippen- of vogelhok ziet, dan ben je dus eigenlijk al te laat. Bloedluizen verstoppen zich namelijk overdag en gaan ’s nachts bloed zuigen bij de kippen en vogels. Als je ze overdag ziet, betekent het dat ze al in grote getalen aanwezig zijn. Daarnaast herken je de volgende symptomen bij een bloedluisbesmetting:

 • Kippen willen niet meer op stok of het nachthok in;
 • Gestreste kippen en vogels;
 • Zwarte kieren en naden;
 • Kippen en vogels worden bleker;
 • Weerstand wordt minder;
 • Bloedvlekken op eieren;
 • Legsels bij vogels gaan verloren.

Wil je op tijd weten of er bloedluizen in het hok zijn? Gebruik de Finecto+ Test. Deze test bestaat uit een buisje die je onder de zitstok van de kippen bevestigt. In de nacht zullen de luizen in het buisje lopen, maar zullen hier niet meer uit kunnen komen. Wekelijks tel je de hoeveelheid bloedluizen en zo kan je tijdens de behandeling bepalen of het heeft gewerkt!

BESTEL FINECTO+ TEST IN DE WEBSHOP

Mijtfeitjes! – De eigenschappen van de bloedluis

Wil je de bloedluis behandelen? Dan moet je weten hoe de bloedluis leeft. De volgende eigenschappen van de bloedluis zijn belangrijk om te weten, om goed tegen bloedluis te kunnen behandelen:

 • null

  Maar 22% van alle bloedluizen zijn rood

  De bloedluis is een parasiet die 1mm tot 2mm groot is. Hoewel de officiële naam ‘rode vogelmijt’ doet denken aan alleen rode parasieten, is maar 22% van alle bloedluis daadwerkelijk rood. Dit zijn de volwassen bloedluizen die al bloed hebben gezogen. De rest van de bloedluizen in het hok zijn wit. Dit zijn de jonge bloedluizen die nog geen bloed hebben gezogen.

 • null

  Volwassen bloedluizen leggen 8 eitjes per dag

  Bloedluizen leggen ongeveer 8 eitjes per dag. Bij optimale omstandigheden, dus warm en vochtig weer, zijn deze eitjes binnen 6 dagen ook volwassen. Bloedluizen planten zich dus extreem snel voort en dit maakt het noodzakelijk dat je zo snel mogelijk moet behandelen.

 • null

  50% van de bloedluizen zuigen bloed

  Belangrijk om te weten, is dat maar de helft van alle bloedluizen ook daadwerkelijk bloed zuigt bij de kippen/vogels. En dit doen ze maar één keer in de 6 tot 10 dagen. Dit gedrag zorgt ervoor het dat bloedluizen bijna niet bereikbaar zijn met behandelingsmiddelen. Daarom moet een behandelingsmethode zowel voor de jonge als volwassen bloedluizen werken en zowel de bloedluis in het hok als die op de kip bereiken.

 • null

  Bij 5 °C kunnen bloedluizen zich al vermenigvuldigen

  Bloedluizen kunnen zich al bij 5 °C voortplanten. Ons advies is daarom ook om al vroeg in het voorjaar te beginnen met preventief behandelen.

tip

Bloedluis voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Zorg ervoor dat je op tijd begint met preventief behandelen. Dit doe je door te voorkomen dat uitgekomen eitjes volwassen kunnen worden en kunnen gaan voortplanten. Je kan hier bijvoorbeeld de Finecto+ Protect spray voor gebruiken en deze eens in de 3 weken aanbrengen in het hok. Spuit alle kieren en naden en de weg die de bloedluis af zou leggen, vanuit de kieren en naden richting de kippen/vogels, goed in. Ook kan je de tabakstelen van Esve gebruiken als preventieve behandeling. Plaats deze in het nest en de geur van de tabakstelen zullen de nare parasieten op afstand houden!

Bloedluizen behandelen

Heb je in het Finecto+ Test buisje bloedluis ontdekt of herken je een bloedluisbesmetting aan bovenstaande symptomen? Behandel de kippen of vogels en het hok waar ze in zitten zo snel mogelijk! Ga als volgt te werk:

Maak het hok schoon

Maak het hok goed schoon met veel water, het liefst met een hogedrukspuit. Dit zorgt ervoor dat er al een deel van alle eitjes en luizen worden weggespoeld. Laat het hok goed drogen en spray hem in met Finecto+ Protect. Dit zorgt ervoor dat jonge bloedluizen die nog moeten uitkomen de kippen/vogels niet kunnen bereiken en daardoor niet volwassen kunnen worden.

Voeding tegen de bloedluis

Start gelijk en geef gedurende minimaal 14 dagen Finecto+ Oral door het voer en eventueel door het eivoer. Dit zorgt ervoor dat de bloedluizen die al bloed zuigen het bloed niet kunnen verteren en daardoor niet meer kunnen voortplanten. Door de combinatie van Finecto+ Protect spray en het Finecto+ Oral poeder te gebruiken, bereik je de bloedluizen op twee plekken; in het hok en via het dier zelf. Deze methode is bewezen effectief en zorgt ervoor dat de cyclus wordt onderbroken. Een bijkomend voordeel is dat het 100% natuurlijk is en niet schadelijk is voor mens en dier. Zo kan je gerust de eieren van de kippen eten, ook al worden ze behandeld.

BESTEL FINECTO + PROTECT ORAL IN DE WEBSHOP

Zorg voor een strak schoonmaakschema

Om ervoor te zorgen dat de bloedluizen verdwijnen en weg blijven, is een strak schoonmaakschema nodig! Lees hieronder wat jij kunt doen.

Schoonmaakschema tegen bloedluis

Dutchy’s – Natuurlijke vijand van de bloedluis

Dutchy’s zijn roofmijten en zijn 1 millimeter groot, licht van kleur en hebben een druppelvormig lichaam. Ze komen in grote delen van Europa in de natuur voor. Dutchy’s jagen op allerlei bodemorganismen, zoals: larven van kleine muggen, springstaarten en verschillende mijtsoorten, waaronder de bloedluis. Dutchy’s kan jein verschillende dierverblijven inzetten als bloedluisbestrijding.

De eieren van de Dutchy worden in de grond of op andere geschikte plaatsen afgezet. Na enkele dagen komen hier larven uit. Na een aantal vervellingen zijn ze volwassen. Volwassen Dutchy’s eten gemiddeld 5 bloedluizen per dag. Wanneer de Dutchy wordt uitgezet, kan het zijn dat er een aantal dagen meer bloedluizen worden waargenomen. Dit komt doordat de bloedluizen uit hun schuilplaats worden verdreven. Dutchy’s zijn in staat om een periode van voedselschaarste te overleven. Wanneer het nodig is, eten ze elkaar op. Bij blijvend voedselgebrek sterven ze na enkele weken uit.

info

Oh nee! Ze zijn weer terug?!

Het kan zijn dat je na een paar dagen overdag opeens wel bloedluizen ziet. Schrik niet, dit is juist een goed teken. De bloedluizen zijn namelijk in paniek en zijn haastig op zoek naar eten. Dit kunnen ze niet meer bij de kippen/vogels krijgen en daarom zie je opeens wel. De kippen en vogels zullen de dolende luizen opeten. 
BESTEL ANTIBLOEDLUISMIDDELEN IN DE WEBSHOP