Het rhinovirus is een virus wat veel voorkomt bij paarden. Het virus heeft verschillende vormen, waardoor symptomen als koorts, hoesten en verkoudheid voor kunnen komen. Daarnaast is het mogelijk dat je paard verlammingsverschijnselen krijgt of dat er een abortus optreedt bij je drachtige merrie. In dit artikel lees je informatie over het rhinovirus en de gevolgen daarvan. Verdenk je jouw paard van één van de vormen? Zorg ervoor dat jouw dierenarts op de hoogte is van de situatie!

Drie vormen van het rhinovirus

Rhinopneunomie is de officiële benaming van het rhinovirus. Het is een virus wat net zo besmettelijk is bij paarden als COVID-19 bij mensen. Wanneer een variant van het rhinovirus veel voorkomt, kunnen grote (internationale) sportevenementen worden gecancelled. De drie verschillende vormen zijn de verkoudheidsvorm, abortusvorm en de neurologische vorm. 

Verkoudheidsvorm

De verkoudheidsvorm is de meest voorkomende vorm van het rhinovirus. De symptomen worden 2 tot 10 dagen na besmetting zichtbaar. Je ziet de volgende symptomen bij je paard:

  • Hoesten
  • Neusuitvloeiing 
  • Koorts
  • Plots dikke benen

Deze vorm van het rhinovirus is niet dodelijk en je paard is met rust binnen een week genezen. Zorg ervoor dat je paard voldoende (stal)rust heeft, in quarantaine staat en werk als paardenhouder hygiënisch. Je paard is namelijk in de periode van besmetting ook extra vatbaar voor andere ziekteverwekkers, wat ervoor kan zorgen dat je paard langer ziek is. Je paard scheidt het virus uit via de voorste luchtwegen door middel van hoesten en neusuitvloeiing.

Abortusvorm 

De abortusvorm komt alleen voor bij drachtige merries. Voor mensen die met paarden fokken is deze vorm van het rhinovirus een nachtmerrie. Wanneer merries in aanraking komen met deze vorm van het rhinovirus tijdens de dracht, vindt er abortus plaats. Deze abortus treedt vooral op in de laatste deel van de dracht, maar de merrie kan het virus enkele maanden voor de bevalling oplopen. Veulens worden dood of te vroeg geboren. Wanneer de veulens te vroeg geboren worden, zijn de veulens erg slap, drinken weinig, staan onstabiel en overlijden enkele dagen na de geboorte. 

Neurologische vorm

De neurologische vorm van het rhinovirus komt minder vaak voor dan de andere vormen, maar deze vorm tast de gezondheid van het paard het meest aan en is het meest levensbedreigend. Daarnaast zie je symptomen al snel na besmetting, want dat kan tussen de 1 en 14 dagen na besmetting. Het centrale zenuwstelsel wordt aangetast en een gevolg is een verandering in slag, slechte coördinatie en verlammingen bij de staart, benen, blaas, penis of anus. Wanneer je paard langer dan 24 uur ligt, is de prognose erg slecht.

null

Wist je dat?

Er bestaan vaccinaties die tegen het rhinovirus werken. Helaas heb je geen 100% garantie dat je paard het virus niet krijgt, maar het verminderd wel de hoeveelheid virusdeeltjes waar je paard last van krijgt en de hoeveelheid virusdeeltjes die je paard uit gaat scheiden bij besmetting.

Overdracht van het rhinovirus

Het rhinovirus is een virus wat zich snel verspreidt. Net als bij COVID-19 bij mensen, kunnen paarden het rhinovirus bij zich dragen, zonder zelf klachten te vertonen. Deze paarden kunnen wel het virus in grote getalen uitscheiden wat kan zorgen voor veel besmettingen bij andere paarden. De verschillende vormen van het rhinovirus kennen ook verschillende overdrachtsmethodes. 

De verkoudheidsvorm en de neurologische vorm scheiden zich uit in de voorste luchtwegen en kan via de lucht worden verspreidt. Door het neuzen onderling kan het virus gemakkelijk van de ene naar het andere paard overgedragen worden. Plaats de geïnfecteerde paarden in quarantaine tot het is aangetoond dat het virus zich niet meer in het lichaam bevindt.

De abortusvorm van dit virus verspreidt zich het meest via het vruchtwater, nageboorte of via het (dode) veulen. Het is voor de fokker van groot belang om strenge hygiëne protocollen te gebruiken tijdens uitbraak van deze vorm van het rhinovirus.

Behandeling en levensverwachting

De verkoudheidsvorm van het rhinovirus kan gewoon worden genezen. Er zijn geen middelen die het virus doden of remmen, maar er worden medicijnen gegeven tegen de symptomen. Wanneer er bacteriële ontstekingen worden gevonden, krijgt het paard antibiotica. Zorg ervoor dat je paard voldoende vocht en paardenvoer binnenkrijgt. Bekijk hier onze voedertips voor je paard!

null

Wist je dat?

Alleen bacteriën worden aangetast en gedood door antibiotica. Het rhinovirus is een virus en is niet gevoelig voor de antibiotica. 

Met voldoende rust en symptoombestrijdende medicijnen is de verkoudheidsvorm vrij snel te genezen. Bij de abortusvorm van het rhinovirus overlijden bijna alle jonge veulens na abortus, maar de merrie kan het virus wel overleven en kan daarna ook drachtig worden zonder het virus bij zich te dragen. De neurologische vorm kan ook genezen worden, mits de juiste zorg wordt verleend. Deze paarden krijgen maandenlang intensieve zorg. Blijft het paard langer dan 24 uur liggen bij verdenking van de neurologische vorm van het rhinovirus? Dan is de prognose niet gunstig. Zorg ervoor dat je op tijd de dierenarts belt!